IONL

Manager: Mathijs Heidekamp

Developer: Mathijs Heidekamp

Scientific Coordinator: Mathijs Heidekamp

Scientific Advisor: Georgios Smaragdos, Mario Negrello, Mathijs Heidekamp

The code for this model is hosted on GitHub: https://github.com/Heidecamper/IONML.git